اقلام چوبی به سبک عتیقه چینی.

سرویس خواب مسی GPND-010173
سرویس خواب مسی GPND-010173
طراحی عتیقه چینی،چند منظوره با فضای ذخیره سازی بزرگ،پوشش رنگ سازگار با محیط زیست،سینه مسی و تکیه گاه چوبی،رنگ اختیاری است
سرویس خواب مسی GPND-010172
سرویس خواب مسی GPND-010172
جعبه مسی و تکیه گاه چوبی،سبک عتیقه چینی،رنگ طبیعی مضطرب و اختیاری،فضای ذخیره سازی بزرگ،چند کاره
سطل برنج GPND-010151
سطل برنج GPND-010151
مبلمان ذخیره سازی برجسته چینی،رنگ اختیاری است،چوب جامد،سبک عتیقه،چند کاره
پاتختی GPND-010015
پاتختی GPND-010015
طراحی کلاسیک سنتی چینی،پایان پریشان طبیعی،مواد چوب جامد،رنگ اختیاری است،رنگ سازگار با محیط زیست.

درخواست خود را ارسال کنید